top of page
spolek KVAS

KULTURA / VZDĚLÁVÁNÍ / KOMUNITA

Kvas o. s. rozvíjí dlouhodobě vlastní know-how a metodiku mapování kulturních zdrojů, kulturních a kreativních průmyslů, strategického plánování a art advocacy. Svou činnost prezentuje na konferencích a odborných seminářích, spolupracuje především s městskými samosprávami při rozvoji kulturního kapitálu a podpoře občanské společnosti. Kvas o.s. se dále zaměřuje na iniciaci a realizaci uměleckých, vzdělávacích a dalších mezioborových projektů. Operuje v oblastech kreativního využití technologií ve vzdělávání, komunitním plánování kultury a zážitkovém turismu.

kvas.jpg

POSLÁNÍ ORGANIZACE:

  • Vytváření podmínek pro vzájemná setkání lidí různých profesí, věkových kategorií a kulturního zázemí pro vzájemnou komunikaci, konfrontaci, vzdělávání, předávání zkušeností a tvorbu.

  • Podporovat a rozvíjet aktivity zaměřené na vzdělávání a umění, jež nejsou pouhým předáváním informací a technik, ale nastolováním otázek, rozšiřováním spektra poznání a zpochybňováním předsudků či premis.

  • Sledování a reflexe dynamicky se proměňujících vztahů mezi oblastmi vzdělávání, umění a ekologie

  • Důležitým rámcem pro činnost sdružení je kontext sociálně-ekologický a to v nejširším pojetí, zejména jakožto princip nazírání v širokých souvislostech a napříč ustálenými obory, kategoriemi a oblastmi.

bottom of page