top of page

Portfolio

Město jako prostor pro kreativní učení

Spolek KVAS zajišťoval koncepční, organizační a administrativní zajištění projektu v letech 2019-2022.

 

Město jako prostor pro kreativní učení je dvouletý projekt, který se na veřejnosti prezentuje kampaní „Jihlava mi není fu©k! podporuje mladé lidi v tom, aby za své činy a názory přebírali odpovědnost a dokázali dohlédnout důsledky svého jednání nebo naopak pasivity. Hlavní aktivitou projektu je 7 dlouhodobých vzdělávacích programů, které odstartovaly v září 2021 a to ve spolupráci s učiteli a kulturními organizacemi. Skrze tvůrčí prostředky, pomáhají umělci mladým lidem najít adekvátně intenzivní hlas, aby se jejich názory dostaly k uším široké veřejnosti. Díky tvorbě vlastního filmu, divadla nebo výtvarného umění žáci prozkoumají konkrétní témata Jihlavy. Zjištěné informace, své názory a argumenty odprezentují na jaře 2022 ve veřejných místech města a na žákovské Pecha Kucha Night.

 

Považujeme za zásadní děti vybavit tak, aby se orientovaly ve složitém světě, dokázaly bez konfliktu přežít ve stále měnící se společnosti a dokázaly budoucnost spoluutvářet.

Společně se ptáme: Můžeme ovlivnit, jak Jihlava vypadá a jak se tady žije? Máme budoucnost města nechat na politicích anebo ji můžeme ovlivnit i my sami? Můžou se zapojit mladí lidé, nebo musí počkat do 18cti, protože nikdo nebere děti vážně? A chtějí vůbec něco změnit?


web projekltu: www.jihlavasodvahou.cz

  • Instagram
  • Facebook
  • YouTube

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti.

Jihlava vzdělává kulturou

Spolek KVAS zajišťoval pilotáž projektu a jeho koncepční a organizační zajištění v letech 2017-2020.

 

Jihlava vzdělává kulturou je neformální platforma pro spolupráci mezi kulturními aktéry, školami a samosprávou města na rozvoji vzdělávání ve městě. Aktivity JVK zaštiťuje a financuje Magistrát města Jihlavy.


JVK se zaměřuje na rozvoj vzdělávacích aktivit s důrazem na kreativní učení. Usilujeme o to, aby školy využívaly spolupráci s kulturními organizacemi a umělci jako standardní součást výuky k naplňování svých vzdělávacích cílů. Jedná se o soubor systémových opatření a nástrojů mezi něž patří např. metodická, organizační i finanční podpora. Především však zavádění kritérií kvality vzdělávacích programů, která doposud v celorepublikovém kontextu chybí.  Primární cílovou skupinou JVK jsou děti MŠ, žáci ZŠ a SŠ v Jihlavě a okolí, aktivity JVK ale nejsou omezeny pouze na oblast formálního vzdělávání ve školách, ale také na oblast neformálního vzdělávání (např. sdružení dětí a mládeže a další nestátní organizace, organizace pro zájmové vzdělávání apod.).

evaluace pilotního projektu: PDF

  • Facebook

Videa pilotních programů Jihlava vzdělává kulturou

Urban Game

Spolek KVAS zajišťoval koncepční a organizační zajištění akce

 

Urban Game je jednorázová událost, která skrze zážitkovou hru aktivuje širokou veřejnost k prozkoumání a debatě společenských témat nebo využití míst konkrétní lokality. Do realizace Urban Game jsou participativně zapojeni lokální partneři a organizace. Součástí Urban Game je také sběr názorů, podnětů od veřejnosti na dané téma.

  • Facebook
bottom of page